Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 17

Vr. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid,
den last van den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen,
en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Straf over zonde
• Toorn van God
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep