Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 19

Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden en andere ceremoniŽn der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Offer
• Predikant
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep