Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen; want van tween n: f Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, f die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep