Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Horen en doen

Reformatie vandaag

Eenzijdige verbondsliefde

Mehrchorige Psalmen

Psalmen

Psalmen Davids

Waar is antwoord?

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep