Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep