Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Uw naam ter eer

De orde des heils

Voorbeeld of struikelblok

Liefgehad

Daar horen jullie ook bij

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Windsbacher Psalmen I

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep