Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 8

Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heilige Geest - gebed
• Schuldbelijdenis en zonde
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep