Vraag

26

Heidelbergse Catechismus Zondag 9

Vraag en antwoord 26

Vr. Wat gelooft gij met deze woorden:
Ik geloof in God den Vader,
den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde?

Antw. Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus,
Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft,
Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert,
om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is;
op Welken ik alzo vertrouw,
dat ik niet twijfel
of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen,
en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt,
mij ten beste keren;
dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God,
en ook doen wil als een getrouw Vader.

Gekoppelde kernwoorden:

• Almacht van God
• God als Vader
• God regeert
• Jezus als Zoon
• Schepper en Schepping
• Vertrouwen op God
• Voorzienigheid
• Zorg (van God voor mens en dier)

Suggestie doorgeven >

Stilte!

Het onwankelbare verbond

Beloften Van Troost; E-book

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Israëls verwachting

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Herademen Met De Psalmen

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep