Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã€ Las... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 260 t/m 265 Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Over het kennen van God

Vr. 6 Wat is verder de ware en rechte kennis van God? Antw : Waar Hij zó gekend wordt, dat Hem de eer wordt toegebracht die de Zijne is en Hem toekomt.

Vr. 7 Wat is echter de wijze om Hem recht te eren? Antw : Wanneer op Hem al ons vertrouwen gesteld wordt; als wij ons beijveren Hem met heel het leven te eren, door Zijn wil te gehoorzamen; als wij Hem aanroepen zo dikwijls enige nood ons dringt, ons heil bij Hem zoekende, en alle goed dat men begeren kan; ten slotte als wij met hart en mond Hem erkennen als de enige Gever van alle goed.

Vr. 8 Maar wat is, om dit ordelijk te bespreken en breder uit te leggen, in deze uwe indeling het eerste hoofdstuk? Antw : Dat wij geheel ons vertrouwen op God stellen.

Vr. 9 Op welke wijze geschiedt dat? Antw : Wanneer wij Hem kennen als de Almachtige en de volkomen Goede.

Vr. 10 Is dat dan genoeg? Antw : In het geheel niet.

Vr. 11 Waarom niet? Antw : Omdat wij onwaardig zijn dat Hij Zijn macht gebruikt om ons te helpen, en tot ons heil te tonen hoe goed Hij is.

Vr. 12 Wat is dus bovendien nodig? Antw : Dat ieder van ons van heler harte vaststelt, dat hij door Hem bemind wordt, en dat hij wil dat Hij hem tot een Vader is en een Gever van de zaligheid.

Vr. 13 Waaruit echter zal dat voor ons vaststaan? Antw : Uit Zijn Woord natuurlijk, waar Hij ons Zijn barmhartigheid in Christus uitlegt, en getuigt van Zijn liefde jegens ons. Het fundament dus en het begin van het stellen van het vertrouwen op God, is, Hem in Christus te kennen? Zeer zeker.

Vr. 14 Het fundament dus en het begin van het stellen van het vertrouwen op God, is, Hem in Christus te kennen? Antw : Zeer zeker.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep