Christus (is Koning)

Psalm 2 : 4

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld;
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren';
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen,
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen,
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Christus (is Koning)

Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Israëls verwachting

Mijn God is getrouw

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Een huis voor de Heere

Speciaal voor mama

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Psalmen zingen in de dom

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Psallite Deo

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep