Psalm 23 en jij

Psalm 23 en jij

Wie kent niet de Psalm van “De HEERE is mijn Herder”? Ken jij ook de Herder van Psalm 23? En vertrouw je Hem zo dat je het met het vervolg van het eerste vers van harte eens bent: “mij zal niets ontbreken”?

Vaak lees ik Psalm 23 bij ernstig zieke of stervende mensen, ook wel na het sterven bij rouwende familieleden. Er staat namelijk in Psalm 23 ook: “Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods…” En in dat dal ga jij binnenkort. Wat belijdt de dichter nu? “Ik zou geen kwaad vrezen.” Vreemd, vind je niet? Als je te horen krijgt van de dokter dat je ongeneeslijk ziek bent, en dat je misschien nog drie of vier maanden te leven hebt… Zou jij dan ook zeggen: “Ik vrees geen kwaad / ik ben helemaal niet bang / ik zie er niet tegenop”? Hoe kan David dit toch schrijven? Het antwoord geeft hij er zelf bij: “want U bent met mij.”

Kijk, daar heb je het geheim: als God bij je is, voor wie zou je dan nog bang hoeven te zijn? Dan is er werkelijk reden om vredig op je sterfbed te liggen en het uur van afscheid af te wachten.

Maar als dit allemaal niet zo is, wat dan? Hoe angstig zal het dan zijn: geen God Die je helpt, geen troost uit Zijn Woord…

In Psalm 23 lees je ook over het spoor van gerechtigheid. Wat zou hiermee bedoeld zijn? Het woord ‘gerechtigheid’ heeft te maken met ‘recht’. Waar God recht op heeft. En wat is dat? Heel ons leven, al ons geld, onze tijd, ons lichaam. Alles! Dit nu allemaal aan Hem toe te wijden, daar leidt de Heere al Zijn kinderen naar toe. Dat wordt je lust en je leven: wandelen in het spoor van het recht, het gehoorzamen aan Gods bevelen. Alles doen wat Hij gebiedt. Hem geen verdriet aandoen met zondigen. Is dit je levenskeus? Dan zullen (volgens vers 6) het goede van God en Zijn verbondstrouw je volgen, heel je leven lang! En wat is het heerlijk om in Gods huis, in Gods nabijheid, te wonen – in lengte van dagen.

De HEERE zal, als Herder, mij behoeden.
‘k Heb geen gebrek, daar Hij mijn ziel wil voeden.
Hij geeft mij rust in malse, groene weiden
En zal mij zacht aan stille waat’ren leiden.
Hij stelt mijn ziel gerust, en uit genade,
Zijn Naam ter eer, leidt Hij m’ in rechte paden.

Een kernvers van psalm 23 is:
Immers zullen het goede
en de weldadigheid
mij volgen
al de dagen
van mijn leven.

Ds. W. Pieters

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep