Vraag

31
32

Heidelbergse Catechismus Zondag 12

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met den Heiligen Geest gezalfd, tot onzen hoogsten Profeet en Leraar, Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft; en tot onzen enigen Hogepriester, Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader; en tot onzen eeuwigen Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt.

Suggestie doorgeven >

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Daar horen jullie ook bij

Reset - voor mannen

Genade bij de troon

Dagelijkse omgang met God

Psalmen Unplugged

Stad van Goud

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Zingen psalmen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep