Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

Suggestie doorgeven >

Reformatie vandaag

Gids en pelgrim

Beproeving en overwinning van het geloof

Beschouwelijk

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Voor Niemand Bang Dl. 1

Geen Woord Teveel Dl. 4

Een Lied op de sabbatdag

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep