Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

Het onwankelbare verbond

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Om 't eeuwig welbehagen

Dagelijkse omgang met God

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Veluwe zingt psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep