Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Suggestie doorgeven >

Tot dienst aan God

De volheid van Christus

Een goed geweten

Beschouwelijk

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Kinderen zingen psalmen 2

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Juweeltjes // Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep