Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 50

Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods ?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk, door Wien de Vader alle ding regeert.

Suggestie doorgeven >

Een woonplaats voor de Heilige

Onder de aandacht

Beschouwelijk

Reformatie vandaag

Zijn trouwe zorg

Voor Niemand Bang Dl. 1

Windsbacher Psalmen I

Psalmen en Geestelijke liederen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Met psalmen prijzen -2-

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep