Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Suggestie doorgeven >

De stem van mijn Liefste

Horen en doen

Als je jong bent

Ik geloof

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Als een hert gejaagd, o Heere

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Geliefde Psalmen

Psalmen Davids

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep