Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Suggestie doorgeven >

Behouden in de vrijstad

Troost voor een missend hart

De stem van mijn Liefste

Bijbelse professoren

Herstel voor een biddend hart

Psalmen Davids (piano)

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Zing psalmen voor de Heere

Een Lied op de sabbatdag

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep