Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 62

Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Suggestie doorgeven >

De belijdenisgeschriften

Verbonden

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Daar horen jullie ook bij

De stem van mijn Liefste

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep