Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben.

Suggestie doorgeven >

Behouden in de vrijstad

Wat zal er van dit kind worden?

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

De orde des heils

Zonder berouw geen vergeving

Psalmen - 2E Druk

zingen psalmen rondom Kerst

Als een hert gejaagd, o Heere

Derde Boek Der Psalmen Davids

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep