Vraag

80
81
82

Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 80

Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in den grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Suggestie doorgeven >

Wendt u naar Mij toe

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Daar horen jullie ook bij

Blijven bidden voor je kind

Gids en pelgrim

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Psalmen en Geestelijke liederen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep