Vraag

86
87

Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Vraag en antwoord 86

Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Suggestie doorgeven >

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Een samenkomst om naar te verlangen

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Dordt dichtbij

Ik geloof

Psalmen en Geestelijke liederen

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Psalmen Davids - Berijming 1773

Psalmen Mannenz. Tiel

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep