Vraag

99
100

Heidelbergse Catechismus Zondag 36

Vraag en antwoord 99

Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken; en in het kort, dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worde.

Suggestie doorgeven >

Een samenkomst om naar te verlangen

Onder de aandacht

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Uw naam ter eer

Eenzijdige verbondsliefde

Derde Boek Der Psalmen Davids

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Psalmen zingen in de dom

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep