Vraag

104

Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Vraag en antwoord 104

Vr. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Suggestie doorgeven >

De orde des heils

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Bevrijd uit list en geweld

Speciaal voor mama

Behouden in de vrijstad

Egbert Juffer zingt Psalmen

Juweeltjes // Psalmen

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep