Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Suggestie doorgeven >

Tot dienst aan God

Burger van twee werelden

De Bank des geloofs

De stem van mijn Liefste

Desiderius Erasmus

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Stad van Goud

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep