Vraag

113
114
115

Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 113

Vr. Wat eist van ons het tiende gebod?
Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben.

Suggestie doorgeven >

Momenten uit het leven van Mozes

Stilte!

Nodig te weten

Evangelicals

Het genadeleven

Psalmen In Opwekking

Psalmen - 2E Druk

Psalmen Davids - Berijming 1773

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep