Vraag

122

Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Vraag en antwoord 122

Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw Naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geŽerd en geprezen worde.

Suggestie doorgeven >

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Om 't eeuwig welbehagen

Eenzijdige verbondsliefde

Uit liefde tot Zijn kudde

Niet zomaar een boodschap

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Zingen psalmen

Windsbacher Psalmen I

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep