Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Suggestie doorgeven >

Dragende Zijn kruis

Bij welk team hoor jij?

Op leven en dood

Tot een volkomen verzoening

Eerlijk antwoord

Herademen Met De Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep