Vraag

124

Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag en antwoord 124

Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde . Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Suggestie doorgeven >

Herstel voor een biddend hart

Eenzaam om het evangelie

De kracht van het geloof

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Derde Boek Der Psalmen Davids

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen: Instrumentaal

Psalmen gezongen cd

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep