Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren . Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Suggestie doorgeven >

Desiderius Erasmus

Wat zal er van dit kind worden?

Reset - voor mannen

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Uw naam ter eer

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Veluwe zingt psalmen

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep