Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Zonder geld en zonder prijs

Het genadeleven

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Daar horen jullie ook bij

Niet zomaar een boodschap

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Psalmen en Geestelijke liederen

Derde Boek Der Psalmen Davids

Gouden HJK-Momenten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep