Vraag

24
25

Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Vraag en antwoord 24

Vr. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antw. In drie delen.
Het eerste is van God den Vader en onze schepping.
Het andere van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Gekoppelde kernwoorden:

• God als Vader
• Heilige Geest - gebed
• Heiligmaking
• Jezus als Zoon
• Schepper en Schepping
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Jesaja

Al treft u 't felst verdriet

Op leven en dood

Eerlijk antwoord

Eenzaam om het evangelie

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Geneefse Psalmen deel II

Beker Met Een Barst

Die Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep