Vijanden / vijandschap / Gebed om bevrijding van vijandigen

Psalm 7 : 5

Laat toch het kwaad der goddelozen
Een einde nemen, straf de bozen;
Maar sterk Uw volk, dat hulp behoeft,
Gij, die elks hart en nieren proeft.
Laat vrij voor U mijn vijand vrezen,
Voor U, rechtvaardig Opperwezen;
Bij U, mijn Bondgod, is mijn schild,
Die 't vroom gemoed behouden wilt. 

Heel Psalm 7  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Helper (God is een -)

Rechtvaardigheid van God

Vijanden / vijandschap / Gebed om bevrijding van vijandigen

Suggestie doorgeven >

Mijn raad zal bestaan

Vruchtbaar door verdrukking

Verbonden

Beschouwelijk

Al treft u 't felst verdriet

Waar is antwoord?

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Zwartsluis Zingt

Psalmen Davids (piano)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep