Zaligmaker

Psalm 68 : 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven. 

Heel Psalm 68  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Avondzang / avondlied

Dankbaarheid

Eeuwig leven

Hemelvaart

Levensbron (bij God)

Loven van God

Zaligheid van gelovigen

Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep