Heidelbergse Catechismus Zondag

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is; maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep