De Wet - algemeen

Psalm 18 : 7

Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,
En niet godd'loos met mijnen God gehandeld.
Ik hield gestaâg Zijn rechten in het oog,
Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog.
Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden;
Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden;
Dies liet mij God ook naar mijn recht geschiên,
En heeft in gunst mijn onschuld aangezien. 

Heel Psalm 18  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Suggestie doorgeven >

De Bank des geloofs

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Eerlijk antwoord

Het genadeleven

De gedenkbalk van het Grote Huis

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Hendrik Jan van der Heiden

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Samenzang, Met psalmen prijzen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep