Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Als ons iets niet zint, zijn we er snel bij om tegenwerpingen te maken. Dat hoeft niemand ons te leren, dat kunnen we zelf. Het zit ons aangeboren om tegen een bevel of bewering in, allerlei verzet aan te tekenen. Je vader of moeder zegt: je mag dat niet doen; en als dit verbod jou niet bevalt heb je zomaar een rij tegenwerpingen klaar (meestal in de vragende vorm: waarom mag...?). De leraar beweert dat iets zus of zo is en als dat je niet bevalt, heb je zomaar je 'ja, maar' bij de hand.

Zo is het ook op de 'school' van de Heidelbergse Catechismus. De leerling heeft zijn tegenwerpingen: eerst in vraag 9: doet dan God de mens niet onrecht, behandelt Hij ons dan niet oneerlijk, dat Hij in Zijn Wet van hem (iets) eist, wat hij niet doen kan? En als die tegenwerping overtuigend is weerlegd komt er een tweede (en aan het einde van zondag 4, vraag 11, zien we zelfs nog een derde). Deze tweede tegenwerping (of ontsnappingspoging) luidt in vraag 10 als volgt:

Vraag: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?

Antwoord: Nee Hij, geenszins; maar Hij vertoornt Zich ver­schrikkelijk beide over de aangeboren en de daad­werkelijke zon­den, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig­lijk straffen, gelijk Hij gesproken heeft:

"Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al het­geen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen."

Wat is nu precies de vraag? Of God ons ongestraft wil laten. Waar gaat het ons dan om? Niet om de vergéving van onze zonden, maar om het ongestràft blijven van onze zonden. Weet jij wat het verschil is?

- Vergeving betekent dat het weer echt goed komt tussen God en mij en dat God geen schade lijdt aan mij.

- Ongestraft laten betekent dat ik de gevolgen van mijn zonden koste wat het kost wil vermijden, al kost het God Zijn eer en goede Naam, als ik mijn hachje maar kan redden.

Iemand die eerlijk is gemaakt voor God wil niet de gevolgen van zijn misdaden en misstappen ontlopen. Die ziet ze eerlijk onder ogen en wil ze ook dragen. Maar als wij nog niet door de Heilige Geest zijn overtuigd van onze strafwaardigheid, zullen we ons in allerlei bochten wringen om aan de vreselijke gevol­gen van onze zondelusten te ontkomen. Dan zouden we zelfs wel willen dat God Zich zou tekort doen om onze zonden door de vingers te zien.

Voor veel mensen is de term 'vergeving der zonden' in wezen niets anders dan 'ongestraft laten van de zonden'. Ze bedoelen in hun gebed om vergeving heel niet dat het tussen God en hen weer goed wordt, maar dat God hen niet zal straffen... Kijk jij jouw gebed eens na! Jij bidt waarschijnlijk elke avond (en vaker per dag?) om verge­ving van al je zonden, maar wat bedóel je eigenlijk? Verlang je er naar dat er geen gevolgen aan je zonden verbonden zijn (en houd je ondertussen nog zielsveel van al je boze lusten)? Of verlang je dat het tussen God en jou weer goed komt (al zou God jou de gevolgen van je vuile zonden je leven lang doen dragen)?

Luther schrijft: een groot verschil tussen een echte christen en een na­maak-christen is:

               een echte christen haat de zonde

                      en be­mint de straf,

            maar een namaak-christen haat de straf

                      en be­mint de zonde.

En jij? Haat jij jouw zonden en wil je daarom vergeving (niet alleen kwijtschelding van de straf, maar verlossing van de zonden zèlf)? Of houd jij van je zonden en wil je daarom onge­straft blijven (maar wil je geen vergeving=verlossing van de zonden zèlf)? De Catechismus geeft als antwoord op deze ontsnappingspo­ging: Nee, God zal op geen enkele manier de zonde onge­straft laten. En om bij voorbaat elk 'ja, maar' af te snijden zegt de Catechismus niet alleen: 'Nee', maar: 'Nee, geenszins'. Waarom dan niet? Omdat God verschrikkelijk/vreselijk vertoornd is over onze zonden; zowel de aangeboren zonden (die we van voor onze geboorte al in ons hebben, als erfenis van Adam) als ook de werkelijke zonden (die we dagelijks doen).

Wat zegt de Catechismus hier? God vindt onze zonde niet klein (ook onze zogenaamd kleine zonden vindt God niet klein!), maar Hij is ontzaglijk, huiveringwek­kend, angstaan­jagend vertoornd op ons vanwege onze zonden. Denken wij daar wel eens aan?

De toorn van God is als een laaiend vuur. Wij zijn als een wisje hooi. Als we met die toornende God worden geconfron­teerd, vergaat het ons zoals in Jesaja 33 vers 14 staat: "De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huiche­laars aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwige Gloed wonen kan?" En Paulus roept de lezers van zijn brief op om aan Gods gena­de vast te houden, waardoor wij God welbehaaglijk kunnen dienen met eerbied en godvruchtigheid; en met grote ernst en klem volgt dan: "Want onze God is een verterend Vuur." (He­breeën 12 vers 29).

Volgende maand als God ons spaart en bewaart, zullen we de tekst uitleggen, die de Catechismus uit Galaten 3 aanhaalt. Nu wil ik jou nog één vraag stellen: ben jij je bewust hoe ontzaglijk ernstig het leven is, zolang je ziel boven die toorn van God hangt als boven een alles-verterend vuur...?!