Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Liefdesdwang

Volg gij mij

Mijn raad zal bestaan

Bevrijd uit list en geweld

Wendt u naar Mij toe

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Prijst de Naam van uwen God

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep