Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid van gelovigen
• Zaligmaker
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

De orde des heils

Eenzijdige verbondsliefde

Daar horen jullie ook bij

Als je jong bent

Zonder geld en zonder prijs

Veluwe zingt psalmen

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep