Eeuwig leven

Psalm 16 : 6

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

Heel Psalm 16  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Blijdschap over zaligheid

Eeuwig leven

Jezus (Begrafenis)

Jezus' 3e kruiswoord

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep