Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Over de opstanding van Christus schrijft de Heidelbergse Catechismus alleen voorzover het ons NUT betreft. Vorige keer heb ik jullie verteld, dat er momenteel heel wat vragen over de opstanding zijn, onder andere over de verschillen in de vier evangeliën. Nu is er een aantal jaren geleden een boek verschenen van de hand van prof. J. van Bruggen, waarin beschreven wordt dat de vier evangelisten met hun verschillende opstandingsverhalen een precies en getrouw beeld geven hoe allerlei gebeurtenissen rondom de opstanding van Christus zich hebben voorgedaan. Dit boek heet 'Christus op aarde, Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten'. De meesten van jullie zullen dit boek te moeilijk vinden, of oninteressant omdat je je niet verdiept in al die moeilijke vragen. Maar voor hen die er misschien mee lopen, omdat ze verder studeren of zo, misschien wel voor predikant, is het goed om dit boek grondig te bestuderen. Dan kom je erachter dat je op Bijbel-getrouw standpunt kunt staan, zonder achterlijk te zijn (zoals vele zogenaamde wetenschappers ons steeds weer verwijten).

Nu ga ik verder met vraag en antwoord 45 van de Catechismus uit te leggen. Daar staat:

Vraag: Wat nut ons de opstanding van Christus?

Antwoord:Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood over­wonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid - die Hij door Zijn dood voor ons verworven had - kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding.

Drie dingen worden genoemd. Christus overwon de dood. Dit is een korte zin, maar van heel grote betekenis. Omdat wij aan de prediking van Jezus' opstanding gewend zijn, is het voor ons niet meer goed in te schatten, wat dit moet hebben betekend in de Griek-Romeinse wereld van die dagen. En wat voor schokeffect het nóg in de heidenwereld teweegbrengt, wanneer in een zendingspreek voor het eerst wordt verteld dat Iemand de dood heeft overwonnen ...! Dat heeft nog nooit iemand gehoord. Dat heeft immers nog nooit iemand gepresteerd! En nu wordt hier verteld dat er tóch Iemand is, Die de dood aankon. Iemand, Die niet het onderspit delfde voor die onoverwinlijke macht van de dood, waar altijd iedereen het tegen moet afleggen ...! Zou dit waar zijn? En hoe kan dat dan? Ja, het is waar, en het kan omdat de Man in dat graf - die dode Man - tegelijk de Zoon van God was, almachtig, Bron van het leven; ja, het LEVEN Zelf. Nee, begrijpen kunnen we dit niet, nooit. Maar de discipelen - die het evenmin konden begrijpen, en die het daarom ook niet konden en niet wilden geloven - zijn oog- en oorgetuigen geweest van verschijningen van de herrezen Jezus. Paulus noemt een hele lijst op van mensen aan wie Christus verschenen is na Zijn opstanding. Aan wie dan? Om te beginnen schrijf ik eerst aan wie niet. Aan wie is Jezus níet verschenen? Aan Kajafas niet, aan Annas niet, aan het sanhedrin niet, aan Pilatus niet, aan Herodes niet. Kortom: Jezus Christus verscheen niet meer aan Zijn vijanden. Dat zal Hij wel eenmaal doen, namelijk als Hij op de wolken terug komt. Maar aan wie is Jezus dan wél verschenen? Petrus zegt het in Handelingen 10 vers 40, 41 zo:

"God heeft Jezus opgewekt ten derden dage, en gegeven dat Hij openbaar zou worden niet aan heel het volk, maar aan de getuigen, die door God te voren verkoren waren, ons namelijk die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was."

Paulus noemt ook aan wie precies. We lezen dat in I Korinthiërs 15 vers 5-8. Christus is verschenen aan en gezien door:

- Cefas=Petrus

- De discipelen

- Meer dan vijfhonderd broeders bijeen

- Jakobus

- Al de apostelen

- Mij

En die laatste, Paulus zelf, is het wonderlijkste wonder.

Waarom somt Paulus deze rij op? Om te bewijzen dat het echt waar is. Ook in Korinthe twijfelen velen eraan. Maar er zijn getuigen. Het is niet als met de schepping. Daar is niemand bij geweest. Dat moeten we geloven op gezag van God. Maar de opstanding wordt bewézen. Dat kan men in die dagen nog navragen. Paulus noemt niet alle ontmoetingen tussen de opgestane Vorst van Pasen en Zijn discipelen op. Kleopas wordt niet genoemd, en Stefanus ontbreekt in de lijst; vooral valt het op dat er geen enkele verschijning aan de vrouwen wordt vermeld. Waarom niet? Gelooft Paulus dat niet? Jawel, maar in de wereld van Griekenland (en heel het Romeinse Rijk) is in zijn dagen het getuigenis van vrouwen van nul en gener waarde. Vrouwen kun je niet geloven; ze mogen niet getuigen voor de rechtbank en dus zal een twijfelaar echt niet overtuigd worden als Paulus Maria Magdalena en de andere vrouwen noemt. Daarom geloven de discipelen het ook niet (zie Lukas 24 vers 11):

"En hun woorden (namelijk van Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en anderen met hen) schenen voor hen (namelijk de discipelen) als ijdel geklap, en zij geloofden hen niet."

Jezus heeft de dood overwonnen. Is dat belangrijk? Ja, want nu hoeven Gods kinderen niet meer te vrezen voor de dood, want Jezus heeft de dood niet alleen voor Zichzelf, maar vooral ook voor hén overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan ... Ja, ik weet het, soms zijn ware kinderen van God nog bang voor de dood. Maar het hoeft niet. Een gevolg van deze overwinning op de dood is, dat Jezus als de LEVENDE iets kan uitdelen, en iets gaat uitdelen. Wat? Gerechtigheid. Deze gerechtigheid heeft Christus verworven of aangebracht door Zijn dood. Daarover heb ik beloofd bij antwoord 37 dat ik er nu wat meer over zou schrijven. Dat komt dan in het volgende nummer, zo God het geeft. Nu alleen dit: Wat betekent voor jou de dood? Doe je net alsof de dood er niet is; niet komt? Voor jou tenminste niet? Wees nuchter: ook jij kunt - net als Edith Stelwagen op 11 maart jongstleden - op het alleronverwachtst worden opgeroepen voor de rechterstoel van God. En dan? Of is de dood voor jou een overwonnen vijand! Ken jij dan de lévende Christus?