Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse PoŽzie - 1
Hebreeuwse PoŽzie - 2
Hebreeuwse PoŽzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieŽn
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
 

De verbinding tussen Psalm 42 en 43

Deel 2: Psalm 42:10 en 43:2

Niet alleen de verzen 42:6, 42:12 en 43:5 (die we eerder hebben besproken) wijzen op een verbinding tussen Psalm 42 en 43, maar ook 42:10 en 43:2, al is de overeenkomst tussen die twee verzen niet 100 procent en bij 42:12 en 43:5 wel:

42:10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

43:2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

Hoop

De verbinding tussen Psalm 42 en 43 bestaat niet alleen uit het voorkomen van (gedeeltelijk) identieke verzen, maar komt ook tot uiting in de ontwikkeling die zichtbaar wordt als je Psalm 42 en 43 achter elkaar leest. De verschillen tussen de verzen 42:10 en 43:2 die hierboven zijn aangehaald, maken dit duidelijk.

In Psalm 42:10 neemt de dichter zich voor om God als Steenrots aan te spreken, in Psalm 43:2 heeft de dichter blijkbaar ervaren dat God de bron van zijn sterkte is. En hoewel de klacht (vrijwel) hetzelfde is, klinkt er nu toch hoop door.

Die hoop blijkt ook uit het verdere van Psalm 43, want terwijl de dichter in Psalm 42 vrij indirect over en tegen God spreekt, verandert dat in 43:3. Het lijkt alsof de dichter ineens weet wat hij van God vragen moet, namelijk licht en waarheid. Die zullen hem brengen bij de berg van Gods heiligheid, waar hij zo naar verlangt - meer dan een hert naar water verlangt.

Het gebed om licht en waarheid is eigenlijk de conclusie van Psalm 42 en 43, en hoewel we niet lezen of dit gebed verhoord is, mogen we dat toch wel geloven!

Inclusio

Doordat Psalm 42 begint met het verlangen naar Gods huis, en Psalm 43 - het refrein even daargelaten - eindigt met het vertrouwen dat de dichter weer God zal kunnen dienen in de tempel, zijn deze psalmen met elkaar verbonden door een zogeheten inclusio, een literair middel waarbij het begin en het einde van een tekst(gedeelte) hetzelfde zijn of over hetzelfde gaan.

Meer over de inclusio kan hier worden gevonden.