Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Lankmoedigheid

`Langzaam toornig' is de Hebreeuwse uitdrukking voor `lankmoedig'. Daarmee wordt duidelijk, dat lankmoedigheid eigenlijk een negatieve uitdrukking is. Want de situatie, waarin lankmoedigheid wordt uitgeoefend is er één, waarin van tóórn sprake is. God moet toornig zijn - en je voelt wel, dat als God toornig moet zijn er dan ook alle reden is voor Hem om toornig te zijn! -, maar Hij stelt die ontlading van Zijn toorn nog wat uit, Hij geeft wat respijt, zoals dat heet, wat uitstel. En wat is dat een ontzaglijk groot wonder!

In twee keer denken we na over het woord `lankmoedig', dit keer over de lankmoedigheid Gods en de volgende keer over onze eigen lankmoedigheid.

     Drie Schriftplaatsen gaan we na; de eerste is:

II Petrus 3 vers 15: "En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid, die hem gegeven is, u geschreven heeft."

Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen en schrijft over het einde van alle dingen: de wederkomst van Christus. Het duurde echter zo lang, voordat deze wederkomst kwam. Sommigen begonnen te spotten en zeiden: nou, waar blijft die aangekondigde wederkomst van Christus? Nu zegt Petrus: als het al enige tijd duurt, moet je niet denken, dat God de belofte is vergeten of dat Hij die uitstelt / vertraagt, maar er zit wat anders achter. De Heere Jezus wacht nog even om terug te keren, omdat Hij ons allen tijd / uitstel geeft, zodat we ons kunnen bekeren. De wederkomst nadert, elke dag! Maar nog is het niet zover. Elke dag, dat de komst van Christus - en ook: jouw sterven! - wacht, heb je de tijd om je zaligheid te zoeken.

Dat schrijft Petrus: de lankmoedigheid van God moet je niet opvatten als zinloos uitstel, maar als een wonder van Gods verdraagzaamheid, dat Hij je nog de tijd geeft om tot inkeer te komen, je zonden te belijden en te verlaten en om zo tot waar geloof en eeuwigdurend geluk te mogen komen ...

De tweede Schriftplaats is: I Timotheüs 1 vers 16: "Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven."

Paulus vertelt hoeveel genade God hem heeft bewezen, hoeveel barmhartigheid hij heeft gekregen. Hij was en is immers de voornaamste, dat is: de ergste van alle zondaren ...! Er is op heel de aarde werkelijk niemand zo slecht als hij! En toch heeft Jezus Christus aan hem genade geschonken. O, hij kan het wonder niet op. Het is zo onvoorstelbaar groot. En dat is ook zo, hè, als jij deze zelfde genade ontvangt, dat je een kind van God mag worden ... Dat kun je niet begrijpen. Dan zeg je het wel duizend keer: `Heere, is dat nu echt waar? Ben ik echt Uw kind? Wilt U voor mij een Vader zijn? Mag ik zalig worden? Schenkt U mij Uw eeuwige liefde? Vergis ik mij niet? Bedrieg ik mij niet? O, het is zo onuitsprekelijk groot ...!'

En Paulus beschrijft dit om daarmee al zijn lezers te bemoedigen, toen en nu. Hij zegt: `Toen Jezus mij bekeerde, toonde Hij hoe lankmoedig Hij is, hoe groot van geduld en gaarne vergevende. Daarom is er hoop, ook voor u.' Daarom is er hoop, ook voor jóu. Ik weet niet hoe verschrikkelijk goddeloos jij bent geweest, maar ik weet wel, dat Paulus de slechtste van alle mensen was en dat ook híj gered werd en daarom is er geen enkele reden om te wanhopen aan je zaligheid. Echt, daar is macht en gewilligheid genoeg in Gods Zoon. Ook voor jou.

De derde Schriftplaats is: Joël 2 vers 13: "En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwade."

Hier staat: twijfel niet of je bij God wel welkom bent, als je met berouw tot Hem komt. Hij is genadig en ontvangt je graag! O, wat een bemoediging ligt er in de lankmoedigheid van God! Daarin kun jij ook aflezen, dat Hij je ondergaan niet zoekt en je verdoemenis niet wil, maar dat Hij je lokt tot zaligheid!

We zouden het nu hebben over onze eigen lankmoedigheid. In het vorige nummer overdachten we aan de hand van II Petrus 3 vers 15, I Timotheüs 1 vers 16 en Joël 2 vers 13, de lankmoedigheid van God. Dit keer gaat het over de lankmoedigheid van ons. Wij moeten het zelf ook zijn. En dat is niet onmogelijk, wanneer we een nieuwe natuur met een nieuwe gezindheid krijgen. Vanuit onszelf zijn we het complete tegendeel van lankmoedigheid. Dan moet niemand ons in onze prikkelbaarheid voor de voeten lopen, want we zijn in staat om 'm te vernielen ...

Door genade wordt ook dit anders. Dan worden we lankmoedig, dan worden we vriendelijk jegens alle mensen, voorkomend en behulpzaam. Dan denken we geen kwaad jegens hen, maar gunnen we ze het goede.

Wat zegt de Bijbel hier nu over? Weer denken we over drie Schriftplaatsen na; de eerste is:

Hebreeën 6 vers 12: "Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven."

Het gaat in dit vers niet over onze lankmoedigheid tegenover mensen, maar tegenover God. Moeten we tegenover God dan ook lankmoedig zijn? Ja, want de Heere stelt onze volharding en ons geduld op de proef. Blijven we op God wachten, als Hij ons soms lang, erg lang laat wachten?

Paulus vertelt in dit hoofdstuk, dat het grote gevaar in het geestelijke leven is, dat de gelovigen afvallen en dan schipbreuk lijden en verloren gaan (vers 4─8). Daarom spoort hij met alle kracht aan om vol te houden, ondanks alle moeite, alle verdriet, alle tegenslagen en tegenwerkingen. Al bestookt de duivel je nog zo fel en al stookt hij het vuur van aanvechtingen nog zo heet ...: volhouden, blijven wachten. Lankmoedig zijn.

En hij haalt dan als voorbeeld uit Israël's geschiedenis Abraham aan, die ook zo lang moest wachten en die niet ongedurig werd, maar werkelijk volhield.

O, wees dan lankmoedig, blijf dan maar uitzien. Al word je soms best wel neerslachtig en moedeloos, omdat je niet begrijpt, waarom de Heere zo lang laat wachten ...

De tweede Schriftplaats is:

Galaten 5 vers 22: "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid."

In dit hoofdstuk zet de apostel twee dingen scherp tegenover elkaar: de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. De werken van ons zondige vlees zijn onder andere: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht (vers 19). De vrucht van Gods Heilige Geest in het hart van al Gods ware kinderen staat in vers 22. En dan worden er negen dingen genoemd, die allemaal tegelijk (in meerdere of mindere mate) aanwezig zijn. Onder andere ook: lankmoedigheid. Wat is dat? Dat je niet driftig bent, maar geduld hebt met je Ouders, met je broer, je zus, je klasgenoot, je collega. Nee, niet wanneer zij zulke aardige en lieve mensen zijn ... Dan is het geen kunst. Maar juist als zij blijkbaar ook heel onvolkomen en zondige mensen zijn. Heb maar geduld, wees maar lankmoedig. Anderen moeten immers ook zo vaak geduld oefenen als het over jou gaat!

Weet je wanneer je dit leert? Als je op de lankmoedige Heere Jezus let.

De derde Schriftplaats is: Kolossenzen 3 vers 12: "Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, o heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid."

Een kenmerk van Gods beminden en heiligen is, dat ze innerlijke bewegingen hebben, namelijk innige gevoelens van liefde jegens elkaar. Waarin komt die tere liefde van de heilige gemeenschap der heiligen uit? In barmhartig te zijn enzovoorts en ook in lankmoedig te zijn. Wat een eenvoudige opgave, als er maar een hartstochtelijke liefdeband met elkaar is. Dan gaat het vanzelf ...

Maar, de duivel wil het heel graag stuk maken en er iets tussen laten komen. Waak daartegen! Paulus zegt: doe die lankmoedigheid aan, wéés geduldig en verdraagzaam; ook ..., als sommige heiligen niet zulke aangename christenen zijn!

Verloochen jezelf