Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

De jeugd

In het Nieuwe Testament komt het woord 'jeugd' niet voor. Waarom niet? Omdat de statenvertalers steeds kozen voor het woord 'jonkheid', dat gewoon hetzelfde betekent. Wat zegt het Nieuwe Testament over de jonge jaren? In de eerste plaats lezen we over een jonge man die zegt dat hij vanaf zijn jongste jaren de wet heeft onderhouden. Dat zal wel eerlijk gemeend zijn, maar het is in ieder geval niet waar. Want de wet van God verbiedt niet alleen uitwendige zonden, maar ook inwendige. Dus niet alleen zonden met de daad, maar ook met je gedachten. Wanneer je niet daadwerkelijk steelt, maar wel graag iets zou willen stelen, overtreed je het gebod van God 'Gij zult niet stelen.' Dat had die jonge man niet in de gaten en daarom zegt hij tegen de Heere Jezus: "Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?"

Natuurlijk is het heel goed om de geboden van God te doen. Om in je jonge jaren nauwkeurig te gehoorzamen aan alle wetten van God. Ik zal je een voorbeeld geven: dat je je ouders gehoorzaamt, altijd, graag, zonder mopperen. Maar als je dit hebt gedaan, moet je niet denken: wat goed van mij ...! Nee, dan moet je vragen: Heere, leer mij mijn hart kennen, waarin nog zoveel meer zonden schuilen.

Het tweede wat het Nieuwe Testament over de jonkheid zegt, vinden we in II Timotheüs 2 vers 22. Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Timotheüs was een kind van God. Hij had de Heere Jezus lief; hij diende God van ganser harte. Al zijn zonden waren vergeven en de Heere Jezus woonde in zijn hart. En tot hem schrijft Paulus nu: "Vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart."

Timotheüs was nog jong en hij liep meer gevaar om in sommige zonden te vallen, dan oudere mensen. Er zijn speciale 'begeerlijkheden der jonkheid' Deze moest Timotheüs vlieden. Dat is: ontvluchten. Deze speciale jeugdzonden zijn er. Je kunt het ontkennen of niet, de werkelijkheid is niet anders. Wat moet je ermee doen, hoe moet je ermee omgaan? Paulus schrijft maar één ding: ontvluchten. Je moet er niet mee spelen, je moet ze niet 'onderzoeken', je moet er net zover vandaan vluchten als je kunt. Ik zal een voorbeeld geven: als je weet dat in een bepaald huis een besmettelijke ziekte heerst, die ONGENEESLIJK is, zou jij dan nieuwsgierig gaan kijken? Of vermijd jij die plaats? Nu, in elk café en in elke dancing en in elke bar en in elke discotheek en in elke bioscoop en in elk tv-apparaat en in elke ongefilterde internet- verbinding heerst een besmettelijke ziekte die ONGENEESLIJK is: een dodelijke ziekte, waaraan je zeker moet bezwijken ... Ontwijk die plaatsen en vermijd die gelegenheden zoals je een dodelijke plaag zou vermijden en ontwijken. Wat zijn eigenlijk de 'begeerlijkheden der jonkheid'?

Laten we eens lezen wat Matthew Henry erover schrijft: 'Hier vermaant Paulus Timotheüs om zich te behoeden tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Hoewel hij een heilig, goed man was, in hoge mate aan de wereld gestorven, vond Paulus het toch noodzakelijk hem te waarschuwen tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Neem alle mogelijke voorzorgen om u daarin rein te houden. De lusten des vleses zijn begeerlijkheden der jonkheid; waartegen jonge lieden zorgvuldig moeten waken; en de beste mag zich niet veilig achten. Paulus geeft een uitnemend medicijn tegen de begeerlijkheden der jonkheid: jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Begeerlijkheden der jonkheid zijn zeer gevaarlijk; en daarom moeten ook veelbelovende jonge lieden ertegen gewaarschuwd worden; want zij strijden tegen de ziel. De opwekking van onze genade zal de uitblussing van onze lusten zijn; hoe meer wij volgen wat goed is, des te verder zullen wij vluchten van wat kwaad is. Rechtvaardigheid, geloof en liefde zijn uitnemende middelen tegen begeerlijkheden der jonkheid. Reine liefde zal ons genezen van onreine lusten.'

Paulus dacht dus niet: het lukt toch niet om de lusten van het vlees te doden; en daarom mag je wel aan rommelen. Nee, hij waarschuwt zijn geliefde zoon, die al 'predikant' is in Efeze en die werkelijk de Heere wil dienen. Hij weet hoe belangrijk het is, als we godzalig willen leven, dat we ons vrij houden van alle zonden. Nee, niet zoals de rijke jongeling, niet farizeïstisch, niet wettisch. Dat betekent dus: niet om daarmee bij God in een goed blaadje te komen. Maar louter en alleen uit dankbaarheid, uit liefde jegens God. Ja, de Heere Jezus zorgt er Zelf voor dat al Zijn kinderen de zonde haten, ook als ze jong zijn. Dat ze ook de begeerlijkheden haten, die ze liefhebben. En dan gaan ze vanuit deze haat ze ook vlieden. Dan zoek je geen plaatsen der ijdelheid meer op. Dan heb je verlangen om het goede na te jagen: rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Dan zoek je andere vrienden. Welke? Die de Heere aanroepen uit een rein hart.