Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Rijkdom

Of wij het willen of niet, geld houdt zijn bekoring. Voor we het weten, zitten we eraan vast en worden we erdoor bezeten. Veel mensen zeggen, dat ze er niks om geven, maar er zijn echt niet veel mensen, die er wèrkelijk los van zijn. Deze dagen ben ik aan het lezen in een boekje over dé grote zendeling van China, Hudson Taylor. Deze man had het volk der Chinezen zó lief, dat hij letterlijk op droog brood leefde en op wat aardappelpuree met de goedkoopste groenten om zendeling in China te kunnen zijn!

De Bijbel spreekt ook over geld en goed en het is mijn voornemen om in twee afleveringen jullie daarvan iets te vertellen. Ik noem vier teksten:

Psalm 112 vers 3:

"In zijn huis zal have en rijkdom wezen."

De eerste tekst gaat over iemand die de HEERE vreest. Je moet niet denken, dat God te vrezen armoede oplevert. Ook een godvrezende heeft aan geen enkel ding gebrek, al kan God je soms wel zo beproeven, dat je bang bent, dat het helemaal verkeerd gaat! Maar Hudson Taylor heeft duizend malen in zijn leven ervaren, dat hij zonder één cent op zak - omdat hij alles aan de zaak der zending gaf! - toch door de Heere rijk onderhouden werd. Hij zegt in zijn levensbeschrijving: ik heb nog nooit iets voor God opgeofferd, of ik kreeg het viervoudig weer ...!

Psalm 119 vers 14:

"Ik ben vrolijker in de weg van Uw getuigenissen, dan over alle rijkdom."

De tweede tekst spreekt over de verhouding tussen rijkdom en Gods Woord. Als jij tracht oprecht te onderzoeken hoe het in je hart en leven is, elke dag ..., kun jij dan met David in Psalm 119 van harte instemmen: `Heere, U weet het, dat ik werkelijk al het geld en goed van deze wereld veracht, als ik maar Uw Woord mag hebben, in mijn hart door Uw Heilige Geest!'?

Kun jij dit niet zeggen, dan ben je nog niet rijk in God en dus nog een grote dwaas. En probeer het maar eens uit, of je het meent. Ik zal je twee voorbeelden geven.

Waaraan ervaar jij meer vreugde? Aan het ontvangen van een prachtig mooi ... (en vul op de puntjes maar in wat je begeerlijk vindt!)? Of aan het gevoelen van Gods liefde in je hart door de prediking van Zijn Evangelie?

Waaraan geef jij je zakgeld? Aan de verspreiding van Gods Woord door het werk der zending? Of aan lekkere en mooie dingen?

In de beide laatste gevallen meen je er niets van, als je Psalm 119 vers 14 leest en ook `ik' zegt: "Ik ben vrolijker in de weg van Uw getuigenissen, dan over alle rijkdom." Dat is: ik ervaar meer vreugde in Gods Woord (te horen en te verspreiden!), dan over welke rijkdom ook maar.

Lukas 8 vers 14:

"En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen niet."

De derde tekst toont ons, hoe groot het gevaar is om rijk te zijn. Voordat je het weet, neemt het je zo in beslag dat het kostbare zaad van (de verkondiging van) het Evangelie in jouw leven verloren gaat. O nee, je blijft niet weg uit de kerk en je doet ook wel belijdenis en misschien ga je in alle dingen precies het spoor van Gods Woord, maar ..., je draagt geen werkelijke vrucht. Je leven is niet voor God, net als van de rijke jongeling in Markus 10.

Onderzoek het eens: waaraan besteed jij meer tijd en aandacht? Aan de dingen van beneden of aan de dingen van Boven? Aan de dingen van je lichaam of aan de dingen van je ziel? Aan de dingen van jezelf of aan de dingen van God? Bedrieg je niet!

Hebreeën 11 vers 26:

"Achtende de versmaadheid van Christus meer rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding van het loon."

De vierde tekst is uit het leven van Mozes, die moest kiezen. En wij moeten op zijn tijd allemaal kiezen. Wat heb jij ervoor over om bij Gods volk te horen? Liever met Gods volk veracht en bespot te worden, dan geëerd en rijk te zijn? Wie Gods volk niet lief heeft, heeft ook de Heere niet echt lief. Stel je eens voor, dat je om wille van God en Zijn volk al je bezittingen moest verlaten, zou je dat dan doen? Misschien hoeven wij deze keuze niet te maken - hoewel je het met een paars kabinet en een onchristelijke bevolking ook weer niet onwaarschijnlijk moet achten...! -, maar je kunt en moet het toch nú al weten. Als je het niet weet, zit je nog vast aan je bezittingen en lijk je niet op Gods kind Mozes. Je kunt niet God dienen en de Mammon, de god van het geld. Ook niet op een bescheiden manier. Het is werkelijk één van tweeën ...

Paulus schrijft meermalen over rijkdom. Ik heb drie verzen uitgezocht, waarin hij over een rijkdom schrijft, die blijft; een rijkdom van eeuwigheidswaarde. Een rijkdom die jullie van harte toe te wensen is. De volgende verzen overdenken we:

Efeze 1 vers 7:“In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de verge­ving der misda­den, naar de rijkdom Zijner gena­de.”

Van Gods genade staat, dat ze rijk is. Er staat in het Grieks een woord, dat betekent: overvloedig. Er is in God genoeg genade. Er is in God zelfs zoveel genade, dat ze overvloeit. Met eerbied gezegd: de eeuwige en oneindige God kan en wil Zijn genade niet in Zich houden, maar ze vloeit over, Hij stort haar uit.

Alles duidt op overvloed in de meest heerlijke bete­kenis van het woord.

Deze rijkdom van genade heeft betrekking op de vergeving der zonden. Hoe zit dat? Paulus maakt hierdoor duidelijk, dat de vergeving der zonden geen kleine en onbeduidende zaak is, maar dat dit onvoorstelbaar groot en heerlijk is. Ofwel, dat iemand die vergeving van zonden krijgt, onnoemelijk rijk is! Geloof jij dat?

Efeze 3 vers 8:“Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heide­nen door het Evangelie te verkondigen de onna­speurlijke rijkdom van Christus.”

Dat Paulus zo opgetogen over Gods genade spreekt, komt, omdat hij zelf die genade heeft beleefd. En hij ontving ook de genade om apostel te zijn. En zo kon hij ze ook bekend maken of verkondi­gen. Heel zijn leven stond in dienst van deze heerlijke zaak: verkondigen aan arme duivelsknechten en zondeslaven, dat er in Christus een overvloed is. En dat deze gratis wordt uitgedeeld.

Al kostte het Paulus nòg zoveel stokslagen, geselingen en andere martelingen of moeiten...; hij ging door met het verkon­digen van deze heerlijke rijkdom in Christus. Wat een bewogenheid!

Als ik in één woord deze rijkdom van God probeer samen te vatten, dan kies ik het woord liefde. De rijkdom van Christus is de liefde van God.

Hebben jullie wel eens liefde ervaren? Innige, hartverwarmende liefde? Welnu, als je de meest innige en hartstochtelijke en blij-ma­kende liefde neemt, dan overstijgt de rijkdom van Christus in de uitstorting van de liefde van God alle aardse en alle menselijke liefde ver...!!!

Kom, onderzoek het eens in Gods Woord of er iemand ongelukkig is geworden, die deze liefde proefde. Kom, vraag de Heere vanaf nu om deze rijkdom van Christus te mogen leren kennen en om dus deze onvoorstelbaar rijke liefde van God te mogen ervaren.

Paulus preekte deze liefde toch ook niet aan een select gezel­schap, maar op de markten en straten van de heidense dorpen en steden, voor een ieder die er maar van horen wilde! Voor elke heiden.

Colossenzen 2 vers 2:“Opdat hun harten vertroost mogen wor­den, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verze­kerdheid des verstands, tot kennis der verbor­gen­heid van God en de Vader, en van Christus.”

En wanneer nu zulke arme heidenen, zulke afgodsdienaren, zulke wellus­te­lingen of hoogmoedige wereldlingen die verkondiging van de rijkdom van Christus hoorden en geloofden, dan kregen zij persoonlijk ver­troos­ting én dan stichtte God ook een Gemeente. Wat is een Gemeen­te? Naast veel andere dingen is de Gemeente van Jezus Christus ook een samenvoeging in liefde.

Nu kun je opmerken, dat er in veel gemeenten maar bar weinig liefde is. Helaas is dat waar. Dat komt omdat veel gemeenteleden deze rijkdom van Gods genade niet kennen en ook niet begeren.

Toch is er liefde tussen kinderen van God. Soms wat minder, maar ook soms wat meer. En deze onderlinge en hartverwarmende liefde onder Gods volk ─waar ze is, met hoe weinigen ook!─ heeft als gevolg, dat er een rijker geloofsleven opbloeit, dan ooit tevoren en dat er meer zekerheid des geloofs en meer blijdschap ervaren en genoten wordt.

            Dit is de rijkdom van Gods kinderen!

                 Is dit de rijkdom van jou?