Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

De drie-eenheid

Is Christus God of is Hij het niet? Deze vraag is van het grootste belang. Wie Hem immers Goddelijke eer geeft, terwijl Hij geen God is, pleegt afgoderij en beledigt de enige ware God. Zo iemand is bezig verloren te gaan. Maar andersom: is Jezus wel God en onthouden we Hem Goddelijke eer, dan beledigen we God evenzeer en zijn we ook bezig verloren te gaan. In de leer van de drie-eenheid nu gaat het in de eerste plaats over de vraag of Jezus Christus waarachtig God is met Zijn Vader (en ook of de Heilige Geest waarachtig God is, maar daar besteed ik later aandacht aan). De Jehovahgetuigen (JG) ontkennen de Godheid van Jezus Christus en omdat zij over heel Nederland zwermen en van deur tot deur gaan en omdat dus ook jij vroeg of laat wel eens met een JG in aanraking zult komen, is het niet verkeerd om hun dwaling op dit punt te onderzoeken. Belangrijker dan dat is echter de waarheid van de Godheid van Christus diep in ons geweten om te dragen, te koesteren en de kracht en zegen van die waarheid te bevinden. We kijken in dit artikel naar een tekst uit Titus, namelijk 2 vers 13. Daar staat: "De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus." Als je dit leest, zou je kunnen denken dat het gaat over de verschijning van twee zaken: eerst de heerlijkheid van de grote God en daarna van onze Zaligmaker Jezus Christus. De kanttekening legt deze ietwat duistere vertaling uit en schrijft: `Dat is, Jezus Christus onze grote God en Zaligmaker, want beide titels worden Jezus Christus hier toegeschreven ... gelijk de samenvoeging der Griekse woorden uitwijst. Een klaar bewijs van Zijn Godheid.' Duidelijker nog dan onze vertrouwde statenvertaling is op dit vers de nieuwe vertaling, die het woordje `onze' voor het woord `God' zet, zoals het Grieks ook bedoelt. Dan staat er dus: de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker Jezus Christus. De kanttekening op de nieuwe vertaling zegt hierbij: `Hier wordt Jezus Christus rechtstreeks onze grote God genoemd.' Ook twee moderne vertalingen vatten het zo op, namelijk de `groot-nieuws bijbel' en `het boek'. Maar wat doen de JG? Zij verdraaien dit heerlijke vers door er tussen vierkante haken het woordje `de' tussen te voegen. En zo maken zij er twee personen van: de grote God en [de] Redder van ons, Jezus Christus. Zelfs de nieuwe vertaling, de `groot-nieuws bijbel' en `het boek' moeten buigen voor het ondubbelzinnige Grieks en ze moeten wel duidelijk vertalen dat Paulus Jezus hier onze grote God noemt. En toch gaan de JG er tegenin en verdraaien ze de Schrift. Wat een heerlijke bewijsplaats is Titus 2 vers 13 toch van de Godheid van onze Heiland! Wat een zielverheugend woord! In het Oude Testament staat een uitspraak van de HEERE dat er geen enkele Zaligmaker of Heiland is behalve Hij. Lees maar Jesaja 43 vers 11: "Ik, Ik ben de HEERE en er is geen Heiland behalve Ik."

Dit betekent óf dat Jezus onze Zaligmaker niet is óf dat Jezus Zelf de waarachtige God is óf dat de Bijbel zich tegenspreekt. Wat is de meest voor de hand liggende mogelijkheid? En als dan de apostel ook nog 's aan Titus schrijft dat hij de komst verwacht van zijn grote God en Zaligmaker Jezus Christus, moet het toch zelfs voor iemand die stekeblind is, duidelijk zijn hoe de Bijbel over Jezus Christus denkt! Daar komt het volgende nog bij. In Titus 2 vers 10 noemt Paulus God `onze Zaligmaker'; in vers 13 noemt hij Jezus `onze Zaligmaker'; in 3 vers 4 noemt hij weer God `onze Zaligmaker' en in vers 6 noemt hij weer Jezus `onze Zaligmaker'. Viermaal precies dezelfde uitdrukking, tweemaal met toepassing op God, tweemaal met toepassing op Jezus. Paulus moet toch wel een warhoofd worden genoemd, wanneer hij niet van Jezus had geloofd dat Hij tezamen met de Vader waarachtig God was. Maar Paulus is niet in de war! Hij weet heel goed wat hij schrijft en hij bedoelt te zeggen (in een kleine brief aan zijn medewerker Titus) dat onze ene Zaligmaker zowel God is als Jezus Christus is, omdat God en Jezus Christus Één en Dezelfde is in Wezen. Is het niet treffend? Als er onder de lezers van `De Catechisant' zijn die er wel eens aan twijfelden / twijfelen of Jezus wel waarachtig God is samen met de Vader en de Heilige Geest, dan krijgen jullie in Titus 2 vers 13, gelezen in zijn verband, toch wel een duidelijk bewijs van de waarachtige Godheid van het Kindeke in de kribbe.

Als Hij dan God is en toch ónze Zaligmaker, wat kan jou dan nog verhinderen om Hem eerbiedig te voet te vallen en ootmoedig te smeken: `Heere Jezus, grote God, wees Gij míjn Zaligmaker!'?

De jehova's getuigen (JG) ontkennen de Godheid van Jezus Chris­tus. Daarom moeten ze schriftplaatsen verdraaien. Dat doen ze in hun `Nieuwe Wereldvertaling' dan ook. Eén van de teksten uit het Nieuwe Testament, waarin de Godheid van Chris­tus duidelijk wordt beleden, is Hebreeën 1 vers 8 en 9. Daar staat in onze vertrouwde statenvertaling: “Maar tot de Zoon zegt Hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid ... daarom heeft Uw God U, o God, gezalfd ...” Het gaat hier over Chris­tus. De apostel Paulus vergelijkt Jezus Christus met de enge­len en zegt dat Hij uitnemend boven de engelen is verheven. Hij haalt als bewijs daartoe enkele schriftplaatsen uit het Oude Testament aan. Eén van die schriftbe­wijzen neemt hij uit Psalm 45. Daar vinden wij een bruiloftslied (net als Hoog­lied). Daarin wordt de glorie van de Koning bezongen. Ik schrijf niet koning (met een kleine k), maar Koning (met een grote K), omdat uit heel de Psalm blijkt dat het niet gaat over een aardse koning, maar over de Messias, Die God beloofd had.

In dit lied vinden we nu opmerkelijk de volgende uitspraak. De Koning wordt tot tweemaal toe aangesproken met de Naam God. Paulus ziet hierin een bewijs dat Christus dus verre boven de engelen is verheven. Hij is immers God en Zijn troon is in alle eeuwigheid. Je zou denken: duidelijker kan het niet. De Koning van Psalm 45 is Jezus Christus (zoals Hebreeën zegt) én deze Koning wordt God genoemd. Wat maken nu de JG ervan? Zij vertalen het helemaal anders. In Hebreeën 8 staat volgens hun vertaling: `God is uw troon in alle eeuwigheid ... Daarom heeft God, uw God, u gezalfd.' Door deze vertaling is de Godheid van Jezus Christus helemaal weg. En nu staat er alleen maar dat de troon van Jezus niet een aardse troon is, maar dat God Zijn troon is. Zoals God een Rots wordt genoemd, wordt Hij ook een Troon genoemd: Bron van koninklijke heer­schappij voor Jezus Christus. Hier zien we hoe belangrijk het is om niet alleen goed Grieks (en Hebreeuws) te kunnen, maar ook om met ons hart te ver­staan, Wie Christus is. Alleen dán kunnen we de bedoeling van de Schrift verstaan en goed weergeven. Zelfs de groot-nieuws-vertaling en `Het Boek' hebben deze verzen wat dit betreft goed vertaald; hoewel de groot-nieuws-vertaling in Psalm 45 een verkeerde vertaling heeft net als de JG-vertaling. Nu is het voor ons echter van belang niet alleen vanuit het onfeilba­re Woord van God, maar ook in eigen hart en leven te overdenken, wat de Godheid van Christus betekent met betrek­king tot Zijn Koninklijke heerschappij. Een koning is niets zonder onderdanen. Een koning wenst loya­le, koningsgezinde en gehoorzame onderdanen, die hun koning niet verlooche­nen, maar als koning erkennen. Ik vraag je (en beter is om jezelf allemaal deze vraag te stellen): wat voor onderdaan ben jij van Koning Jezus? Een loyale, konings­gezinde en gehoorzame onderdaan, die zijn Zoning niet verloo­chent, maar als Koning erkent? Of ben jij ongehoorzaam, verrader­lijk, rebellerend? We zijn er niet mee klaar om formeel / verstandelijk de God­heid van Christus te belijden en dus Zijn Koningschap te verdedigen tegen aanvallen als van de JG. Het moet in ons hart en leven worden een gewillig buigen onder Zijn Koninklijke heerschappij.

Vooral wil ik beklemtonen wat een heerlijk voorrecht het is om te mogen weten ─ en in geloofsvertrouwen er ook uit te leven en erin te rusten ─ dat Jezus als Koning God is. Dit houdt name­lijk in, dat Hij bij machte is om ons tegen alle vijanden te bescher­men, dat Hij ons bij onze heerlijke verlossing kan bewaren en dat Hij ons effectief kan regeren. Er zijn vijanden. We moeten ertegen beschermd worden. De satan is sterker en listiger dan je denkt. Wie zal ons voor dat wreed geweld behoeden? Deze Koning, Die waarachtig God is. Verder is de ware vreugde van Gods kinderen (van jou?) vooral hierin gelegen, dat ze geestelijk al meer zich als onderdanen van Koning Jezus mogen gedragen, dat ze dus hun rebellerende natuur en opstandige hart al meer kwijt raken. En hoe geschiedt dit? Kunnen wij dit zelf voor elkaar krijgen? Zeker niet. Daarom: troostrijk is de Bijbelse waarheid: De Troon van Jezus Christus is de Troon van God en Hij weet krachtig en met goed gevolg ons hart te onderwerpen aan Zijn liefdesheerschap­pij! De duivel probeert door middel van de verdraaiing van de JG de Godheid van Christus weg te poetsen én Gods volk van een uitnemende troost te beroven.