Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

kastijding

In Openbaringen 3 vers 19 lezen we de volgende woorden uit de mond van onze Heere Jezus Christus: “Zo wie Ik lief­heb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Daarover gaat het in deze twee nummers. Wat betekent kastijding? Twee dingen: opvoeding en tuchtiging. Het Griekse woord is `paideuoo', waarvan ons woord pedagoog en pedagogiek is afgeleid. Het heeft te maken met een kind (paidion), dat moet worden opgevoed. Om in de wereld van de grote mensen een goede plaats te kunnen innemen, moeten wij als kinderen en jongeren heel wat leren. Denk maar aan het praten, ook moeten we leren schrijven en een vak of zo leren. Maar niet alleen moet er iets worden áángeleerd, ook moeten er heel wat dingen worden áfge­leerd. We komen helaas niet als een zondeloos kind op de wereld, maar we hebben een hart, dat geneigd is om het verkeerde eerder te willen, dan het goede.

Dat verkeerde, als je het niet corrigeert, niet verbe­tert, groeit uit tot een verschrikking. Het is net als met onkruid, dat weelderig opschiet in je tuintje. Je moet het weg schoffelen en op allerlei manieren bestrijden, wil je een goede oogst van je groente­tuintje krijgen. Zo is het bij ons ook: er moet nog al wat worden gecorrigeerd om ons tot nuttige en bruikbare mensen in de maat­schappij en de kerk te doen groot worden.

Wanneer een kind die correctie niet wil aanvaarden en het goede niet graag doet, moet wel eens een straf worden gedreigd of zelfs worden toegepast.

Het lijkt mij erg hard om als vader/moeder op je kind voor de eerste keer een strafmaatregel toe te passen, een klap te geven of zoiets. Maar het blijkt bij alle kinderen nodig te zijn. Het was immers bij onszelf, toen we klein waren (of nu nog...?), ook nodig!

De Schrift zegt zelfs, dat een vader die zijn kind nooit eens een pak slaag geeft, hem meer haat dan liefheeft. Waarom? Wel, als een vader uit zogenaamde liefde zijn kind nooit straft, gaat het helemaal mis met dat kind. Dan wordt het een `straal-verwend ventje' en dan wordt hij super-eigenwijs. Dan gaat het van kwaad tot erger.

Wanneer een liefhebbende vader zijn kind een pak slaag geeft, dan slaat hij niet om hem te verwonden en nog veel minder om hem te doden, maar om hem van ver­keerdheden te gene­zen.

Nu zo doet God het ook. Als Hij Zijn kinderen nooit zou straf­fen, nooit zou slaan, dat is: nooit zou kastijden, dan ging het helemaal mis. Het is voor een kind van God soms hard nodig om een geestelijk `pak slaag' te krijgen. Niet omdat God zo hard en streng is, slaat Hij Zijn kinderen, maar omdat Hij zoveel van ze houdt. En dat zegt de Heere Jezus ook tegen de gemeente van Laodicea in Openbaring 3 vers 19: die Ik líefheb, die bestraf en kastijd ik. Wat houdt kastijden concreet in? Dat de Heere wel eens verdrietige dingen aan Zijn kinderen geeft te beleven, een ongeluk, faillisse­ment, rouw. Allerlei tegenslag, moeite en leed kan Hij daarvoor gebruiken. Dat doet God niet om ons te plagen, maar dat doet Hij tot ons nut.

Over die kastijding vinden we ook iets in de volgende tekst, Jeremia 2 vers 19: “Uw boos­heid zal u kastijden, en uw afkerin­gen zullen u straf­fen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij de HEERE, uw God, verlaat en dat Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heerscha­ren.”

De Heere laat ons horen, dat Hij niet zomaar kastijdt, ook niet graag kastijdt, maar dat het eigenlijk zo is, dat wij onszelf kastijden. Wij geven onszelf als het ware een `pak slaag', wanneer we de Heere verlaten, ons afkeren van Zijn Wet en allerlei zonden dienen.

Het is net als wanneer een opgeschoten jongen van 12 jaar door zijn vader gestraft wordt, omdat hij zo ongehoorzaam is geweest tegen zijn moeder. En dan vraagt die jongen: `Waarom straft u mij? Vindt u dat zo leuk soms?' Dan zegt die vader: `Nee, joh! ik vind het helemaal niet fijn om jou te moeten straffen, maar als jij niet zo verkeerd deed, niet zo'n bruta­le mond tegen je moe­der had gegeven, had ik jou niet gestraft. Eigenlijk zorg jij zelf voor deze straf: het is echt je eigen schuld.'

Zo moeten wij, als we door Gods hand geslagen worden, ook die tuchtiging zien: eigen schuld! Verder: tuchtiging heeft altijd te maken met de liefde van God! Hij wil ons niet verlo­ren laten gaan, maar corrigeert ons, verbetert ons, voedt ons op, bewaart ons ervoor, dat we verder en verder van Hem los raken en zo het verderf voor eeuwig zullen ingaan.

Kastijding is dus een opvoedkundig middel van God om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Mopper dan ook niet, maar luister naar het boekje Job, waar in hoofdstuk 5 vers 17 staat:

                “Zie, geluk­zalig is de mens,

                      welke God straft;

     daarom ver­werp de kastij­ding des Almachtigen niet.”