Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Zachtmoedig

Heel wat keren staat het woord `zachtmoedig' in de Bijbel. Steeds heeft het in het Oude Testament te maken met armoede. Een zachtmoedige is daar iemand, die geen bezit heeft. Nu, als wij ergens op tegen zijn, dan is het wel om arm te worden, een bezitsloze te worden. We doen er immers alles aan om geld en goed te verkrijgen! We sparen en verzamelen, alsof we nog 100 jaar voor de boeg hadden. Maar arm worden, alle bezit kwijtra­ken? Dat lust ons niet.

En toch is het geestelijk gesproken wel zo, dat al Gods kinde­ren bezitslozen worden, armen. Ze kunnen zichzelf niet meer rijk maken, maar ze worden als armen toegelaten aan des Ko­nings tafel. Armen gaat Hij met goederen vervullen en rijken zendt Hij ledig weg.

Het woord, dat in het Hebreeuws gebruikt wordt heeft ook te maken met `vernederen'. Je moet dan denken aan iemand, die een zware last op zijn rug heeft en eronder gebogen gaat. Een zachtmoedige is iemand, die een zware last draagt. In het geeste­lijke is dat zeker het geval: een zachtmoedige draagt een ontzag­lijk zware last: zijn zonden drukken hem. Nee, hij kan zich niet meer met een verstandelijke redenering op de been houden met de gedachte: Christus is toch voor zondaren gestorven en dus ben ik van al mijn zonden af. Al weet een zachtmoedige zich bevrijd van al zijn zonden, door het geloof, hij voelt ze toch steeds weer en heeft er verdriet over en smeekt dagelijks om vergeving van zijn schulden.

Een zachtmoedige is vooral ook een ootmoedige. Een rechteloze in eigen oog. Hij eist niets, hij wordt niet kwaad, als mensen hem beledigen, hij scheldt niet, dreigt niet, vervloekt nie­mand. Hij is tevreden met elke gave: een rechteloze bedelaar.

Het Griekse woord voor `zachtmoedig' betekent: zacht maken, week maken. Een zachtmoedige is dan iemand, die welwillend is, die niet hoogmoedig en eigenwijs is, niet hard en trots.

Nu zien we in twee afleveren, een paar dingen, die de Bijbel ons leert over zachtmoedigheid. Deze maand vanuit het Oude Testa­ment en in juni uit het Nieuwe Testament.

We kijken eens naar Jesaja 61 vers 1: “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezon­den om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis.”

Hier spreekt de Heere Jezus over Zijn opdracht. God de Vader heeft Hem vervuld met de Heilige Geest en Hem zo bekwaam gemaakt voor Zijn grote en heerlijke taak, namelijk om het Evange­lie te prediken. Dit Evangelie heet nu `Een blijde boodschap'. En dat is het ook. Want het is de boodschap van eeuwige vrede met God en van de onvoorstelbaar heerlijke genade, dat God al onze zonden vergeeft door het dierbaar bloed van Jezus Christus.

Heerlijk nieuws!

Aan wie wordt deze boodschap, dit grote nieuws gebracht? Niet aan alle mensen, maar aan de zachtmoedigen. Dat zijn dus de nederigen. Wanneer Lucas in hoofdstuk 4 vers 18 dit vers uit Jesaja 61 aanhaalt, vertaalt hij het woord `zachtmoedige' met `arme'. Christus predikt het Evangelie niet aan de rijken, maar aan de armen. En nu moeten we niet denken, dat het gaat om de financieel rijken, maar dat het gaat om de geestelijk rijken. Dus Christus predikt de blijde boodschap niet aan de geestelijke leids­lieden van het volk Israël in Zijn dagen. Zij waren rijk in eigen oog, hadden het goed met zichzelf getrof­fen en waren zeer tevreden over hun geestelijke staat en hun godsdienstige prestaties.

God onthoudt zulke mensen het Evangelie. Hij laat het prediken aan zachtmoedigen.

Als wij niet zachtmoedig zijn, vernederd en verarmd, zullen wij het Evangelie nooit horen met vrucht en vreugde. Alleen als jullie je zonden hebben leren kennen, onder de last van je zonden en van de toorn Gods gebukt gaan, rechteloos zijn geworden en geen goede werken meer hebben, dàn komt het Evan­gelie tot jullie en heeft het voor jullie oor/hart werkelijk waarde. Dàn wordt het Evangelie een Blijde Boodschap en een Groot Nieuws. Dan word je vol vreugde en verwondering, dat de Heere Zijn Zoon heeft gezon­den om helwaardige zondaren voor eeuwig gelukzalig te maken.

Dit is één aspect van het woord `zachtmoedig' in het Oude Testa­ment.

           Zijn wij zachtmoedig/ellendig/bedrukt?

       Dan wordt het Evangelie ook aan ons verkondigd!

Al vinden wij het niet fijn om vernederd en bedrukt te worden, toch zijn zulke mensen de zachtmoedigen, waarover de Bijbel schrijft, vooral in het Oude Testament. En aan hen is Gods bewaring en zegen beloofd (een paar teksten: Psalm 25 vers 9: "Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren"; Psalm 37 vers 11: "De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede"; en Psalm 147 vers 6: "De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe").

Nu verder de gegevens van de Schrift, uit het Nieuwe Testament, over het zachtmoedig zijn. In de eerste plaats het zo kenmerkende woord uit Jezus' mond (Mattheüs 11 vers 29): "Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen." Jezus is de allerhoogste Profeet en Leraar. Hij is van God gekomen om de meest verborgen wijsheid aan ons bekend te maken. En wat leert Hij ons dan? Niet allerlei diepzinnige of spitsvondige dingen, waar wij, als nieuwsgierige mensen, zoveel belang in stellen. Maar dìt zegt Hij ons: "Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart."

Wat betekent het eigenlijk, dat Christus dit zegt? Hij zegt niet: leer van Mij hoe je wonderen kunt doen of: leer van Mij, hoe machtig Ik ben. Maar Hij zegt: dit moet je van Mij leren en hierin moet je je laten onderwijzen: Ik ben zachtmoedig, niet hoogmoedig, niet trots, niet verwaand. Ik buig laag, Ik heb een nederig hart. En Jezus bedoelt te zeggen: hoe wij zachtmoedig kunnen / moeten zijn, dat kunnen we en moeten we van Hem leren. Niemand kan het ons leren. Waarom niet? Omdat we allemaal sinds de zondeval hoogmoedig, hard, zelfzuchtig en trots zijn. Alleen Jezus is waarlijk zachtmoedig en nederig.

We krijgen dezelfde les ook in de brieven van de apostelen. Het was blijkbaar nodig, dat daarop de nadruk viel. De mensen in Corinthe of Galatië waren vanuit zichzelf al evenmin zachtmoedig, als dat wij het zijn.

Als jullie wel eens zo'n negatieve ervaring hebben opgedaan, met een kind van God in je familiekring, in de gemeente of in de kerkeraad ...; als jullie wel eens zwaar teleurgesteld zijn geworden, omdat ook ouderlingen, predikanten, avondmaalsgangers niet altijd ootmoedig, vriendelijk zijn ... Denk dan aan de oproep, die in de Nieuwtestamentische brieven steeds weer (13 maal) weerklinkt: I Korinthe 4 vers 21; II Corinthe 10 vers 1; Galaten 5 vers 22; 6 vers 1; Efeze 4 vers 2; Colossenzen 3 vers 12; I Timotheüs 6 vers 11; Titus 3 vers 2; Jacobus 1 vers 21; 3 vers 13; I Petrus 3 vers 4,15.

Al schreven Petrus of Paulus aan ware Christenen, toch moesten ze hen steeds oproepen om zachtmoedig te zijn. Gods kinderen zijn vaak niet zacht van hart, maar nors, hardvochtig, onredelijk. Ook toen ... Maar kijk eens naar jezelf! Hoe zachtmoedig ben jij?

En nu weet ik wel, dat een kind van God altijd zachtmoedig moet zijn en dat je het van Gods knechten zeker mag verwachten, maar anderzijds: val ze er toch maar niet te hard over en bid voor hen, zodat ze steeds meer mogen lijken op Jezus Christus.

Ik schrijf nu nog een woord van Paulus aan Timotheüs over uit zijn tweede brief, hoofdstuk 2 vers 25: "Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid."

Paulus heeft het over een dienstknecht van God, die te maken krijgt met vijanden in de gemeente, ongelovige en weerbarstige mensen. Mensen, die hem het leven zuur maken. Wat moet je met zulke lieden?

Te begrijpen is, wanneer een predikant dan `uit zijn slof schiet' en kwaad wordt. Nee, schrijft de apostel aan Timotheüs: je moet aan tegenstanders onderwijs geven zonder kwaad te worden, in zachtmoedigheid! Je moet steeds weer je boze woorden inslikken. Zelfs moeten we zeggen: je mag niet eens boze gedachten in je hart hebben. Waarom niet? Omdat die tegenstanders een ziel hebben voor de eeuwigheid! Omdat die tegenstanders gewonnen moeten worden voor de dienst van Koning Jezus. En als wij harde en onbesuisde of driftige woorden spreken en dus niet zachtmoedig zijn, dan worden die mensen nog bozer, nog weerbarstiger. Dan stoten wij ze af. En dat mag nooit.

O, laat ons maar altijd geduldig verdragen. Wie weet, zal de Heere het zegenen, zodat die tegenstanders bekering ontvangen, de waarheid leren verstaan en zalig worden ...!