Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Voorzienigheid
• Zorg van God voor mens en dier
• Zorg van God voor Zijn kinderen

Suggestie doorgeven >

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Dragende Zijn kruis

Behouden in de vrijstad

Blijven bidden voor je kind

Dagelijkse omgang met God

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Zingen psalmen

Stad van Goud

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

zingen psalmen rondom Kerst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep