Vraag

78
79

Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Vraag en antwoord 78

Vr. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelve is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Suggestie doorgeven >

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Jesaja

De gedenkbalk van het Grote Huis

Vruchtbaar door verdrukking

Speciaal voor mama

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Windsbacher Psalmen I

Psalmen Mannenz. Tiel

Kinderen zingen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep