Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Bij welk team hoor jij?

Op weg naar Golgotha

Vruchtbaar door verdrukking

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Om 't eeuwig welbehagen

Beker Met Een Barst

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Looft Hem op uw blijde snaren

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep